Aktualności (Page 2)

Czyste źródło

Niejednokrotnie czytamy o zanieczyszczeniu rzek i jezior chemicznymi substancjami, na skutek czego w wodach giną ryby. Zanieczyszczeniu ulega również powietrze i to nie tylko przez gazy spalinowe silników. My ludzie także ulegamy wielu zgubnym wpływom otoczenia, duchowo możemy zachorować, a nawet zginąć. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać wszystkiego, jeśli znajdujemy się z dala od czystego […]

Czytanie Biblii z Modlitwą

Rozważanie na taki temat w kręgu ewangelicznie wierzących chrześcijan może się wydać co najmniej dziwne. W pieśni, której uczą się dzieci w szkole niedzielnej, wyznajemy przecież zasadę: „Czytaj Biblię, módl się co dnia, jeśli wzrastać chcesz”. Rozpoczynając czytanie Pisma Świętego, mamy zwyczaj modlić się o Boże oświecenie. Na zakończenie lektury znów się modlimy, dziękując Bogu […]

Świadectwo Roberta Kasprowicza

Ktoś mógłby pomyśleć: „Co też taki 18-latek może wiedzieć o życiu, a tym bardziej o życiu wiecznym?!”. Przecież jest na świecie tylu wykształconych i mądrych ludzi, którzy do dziś nie znają odpowiedzi na pytanie: ”Po co właściwie żyjemy?” Odpowiedź jest w zasadzie prosta, może zbyt prosta dla tęgich umysłów, które przyjmują jedynie wyjaśnienia poparte dowodami naukowymi. Odpowiedzią tą jest osoba ” Jezus z Nazaretu, […]

Brała

Jestem sześćdziesięcioletnim mężczyzną, ojcem dwóch dorosłych córek. Wydarzenia, które opiszę, dotyczą młodszej z nich. Głęboko odcisnęły one piętno na moim życiu, a ponieważ mam przy tym pełną świadomość, że nie jestem przypadkiem odosobnionym, zdecydowałem się dać świadectwo, które być może będzie pomocne innym. Kiedy się zorientowałem, że moja córka jest uzależniona od narkotyków, przeżyliśmy razem […]

Misja do spełnienia.

Jest dobrą rzeczą kiedy każdy nowonarodzony chrześcijanin ma swój własny kościół, do którego regularnie uczęszcza i z którym jest związany. Każdy kościół czy zbór lokalny ma swój początek – narodziny, jak również kolejne stadia rozwoju. Po narodzinach, następnym takim stadium jest niemowlęctwo i dzieciństwo. I tak jak w życiu człowieka jest to okres bardzo ważny, […]

Badź wola moja!

Wyobraźmy sobie – rozpoczął swój wykład z filozofii profesor Harvardu – że znajdujemy się na rozpędzonej do 60 mil na godzinę drezynie kolejowej. Kiedy zauważyliśmy, że przed nami na torach znajduje się pięciu pracowników, próbujemy hamować lecz niestety nie działają hamulce. Tragedia jest nieunikniona, pięciu niewinnych ludzi niechybnie zginie. Nagle zauważamy, że istnieje możliwość skręcenia […]

Inne spojrzenie na przebaczenie.

Jezus modlił się z krzyża: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łuk. 23:34). Czy było to bezwarunkowe przebaczenie dla tych, którzy Go ukrzyżowali? Przemyślmy także słowa napisane przez apostoła Pawła w Liście do Efezjan: „Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie” (Ef. 4:32). Czy […]

Zapraszamy

adres

4807 State Rd. Cleveland,

OH 44109

Kontakt
Nabożeństwa

Niedziela 10:00

Środa 19:00

Znajdz nas